2014. 06. 09.

HEGY KISOKOS - MÁSODIK RÉSZ "Kőbe vésett emlékezet"

A HEGY KISOKOS második részével már jóval mélyebbre hatolunk a hegy gyomrába. Az előzőnél sokkal specifikusabb, részletesebb leírásokat olvashattok, és egy vadonatúj képet is megcsodálhattok, ami a Bűnös névtelen címet viseli.


- A NÉVTELENEK: A Hegyen belül, minden szinten látni szobrokat, hatalmas, emberszerű alakokat, melyek többsége mozgás közben lett megörökítve. Senki sem tudja kiket ábrázolhatnak ezek az óriási ruhátlan, arc nélküli szobrok, sem azt, ki és mikor alkotta őket. A legendák szerint már akkor itt álltak, amikor az ember először vetette meg a lábát a Hegyen.
A névtelenekkel (ahogy a köznyelv nevezi őket) sokan foglalkoztak, ám a legtöbben csak abban értettek egyet, hogy a szobrok ősiek, talán a Magnál is régebbiek, aminek pontos eredetére vagy korára még szintén nem sikerült választ adni. A névtelenek az alsó szinteken a leggyakoribbak, valamint a Mag környékén, de a legfelsőbb szinteken, Acélvár mellett, a régi kikötőnél, és az elhagyott kerteknél is fedeztek fel belőlük. 
Az egyik leghíresebb névtelen az úgynevezett révedő. Ez az egyetlen szobor, mely a Hegyen kívül található, és melyet a kupolából látni is lehet. Nevét arról az érzésről kapta, amit első ránézésre a szemlélőben hagy. Mintha az öröklétbe fagyva, elfordulva a hegytől, messzi testvérét, az Öreghegyet fürkészné. 
Érdekesség, hogy az első vallásháború idején még igen erős gyülekezettel bírt a névteleneket istenítő szekta is, akik anonimitáknak hívták magukat, őket azonban a Szem követői (akik az Egy Házának szellemiségbeli elődei) kiírtották és beolvasztották magukba, tanaikba.
Az Egy Háza még mindig említ névtelen szenteket, ám ezeket már nem szokták konkrétan azonosítani a szobrokkal, legalábbis a hivatalos kánon szerint nem.  A bűnös. - Egy a híresebb névtelenek közül. Zugváros környékén található.

A királyok korának, és a kora-szenátusi időknek klasszikus szobrászati stílusát is ezek az óriási művek ihlették, ezért a régebbi városrészekben a nagy szentek, hősök, törvényhozók szobrai hasonlóan roppant méretekben díszelegnek, ám ezek első látásra könnyen megkülönböztethetőek a különös, ősi szobroktól. 

- EGYESÜLET ÉS SZENÁTUS: Egyesületnek nevezik azt az államszervezetet, ami a régiókra osztott Hegyet egy szervként irányítja és felügyeli. A Hegyen belül tulajdonképpen egypárt rendszer keveredik a teljes demokrácia eszméjével. A cél legalábbis ez lenne. A szenátus régiónként 3 a nép által választott főből tevődik össze, ezen kívül 3 tagod delegál az Egy Háza, Keletvég vadászállomás és Zugvár vadászállomás is. Ez utóbbi három azonban elméletileg csak jelképes, hagyományörző és tanácsadó szerepet tölt be a szenátusban, ugyanis ezek a "szervezetek" politikailag függetlenek. 
Az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban merültek fel korrupciós vádak a szenátusban, valamint állítólagos szavazat hamisítások is. Az utolsó években a helyzet radikálisan romlott, és történetünk kezdetére a közvélemény többsége úgy gondolja, a szenátus csak egy ál-szervezet, lefizetett báb-szenátorokkal. Egyesek szerint az Egyesület vette magához a tényleges hatalmat, mások szerint az egyre agresszívabban terjeszkedő és a világi szervek munkájába beavatkozó Egy Háza ül az asztalfőn... Vannak akik egy harmadik, nem nyilvános, úgynevezett árnyék-szervet tesznek felelőssé, ezt azonban a legtöbb elemző babonás, óvatos bűnbakkeresésnek tartja. 


- A HAVASIAK LEGENDÁJA: A Havasiak a Hegy legendás, mesébe illő szörnyei, akik a Hegyen kívül, a Napvidéken élnek. Azt mondják már az emberek előtt ezen a vidéken éltek, és ősi szerződésben álltak az emberekkel. A legenda szerint az emberek felrúgták az egyességet, amikor élhető hely nyomai után kutatva kimerészkedtek a Hegyből. Ezek után az ember már nem szívesen látott vendég a Napvidéken, a Havasiak pedig, akiket általában szarvas, karmos, szőrös lényeknek ábrázolnak, megesküdtek, hogy elpusztítják az embereket. A mítoszokból legendák lettek, a legendákból mesék. Vannak azonban, akik máig lehetségesnek tartják, hogy ezeknek valós alapja van, vagy lehetett.  
- KIRÁLYOK KORA: Legendás időszak, olyannyira, hogy több szájhagyomány útján terjedő történet, avagy legenda maradt fenn belőle, mint valós történelmi tény. A korból azonban számtalan épület, szobor, műemlék, de főleg szokás, szólás-mondás is megmaradt. A valóságos adatok összeolvadtak az évszázadok mítoszaival, és különböző politikai hatalomra törő csoportok saját céljaik szerint elferdített meséivel.
Amit biztosan tudni, hogy a máig is működő Zugvadász állomást már a királyok korában létezett, ahogy az is, hogy a régi kikötőn át a Hegy ekkor még összeköttetésben volt testvérével és elődjével, az Öregheggyel

- A MÁSODIK VALLÁSHÁBORÚ: - A királyok koráról szóló legtöbb adatot a második vallásháborúban semmisítették meg, ahogy minden azelőttre nyúló történelmi dokumentumot is. A majd ötven (pontosabban negyvenhat) évig tartó háború végeztével, és az Egy Házának felemelkedésével új időszámítás indult a hegyen belül, ám az Egy Háza nem elégedett meg ennyivel, valójában a múlt teljes eltörlését kívánta elérni. Ez csak részben sikerülhetett.
Ahogy Igazságos Ardin a kor gondolkodója és hadvezére mondta:
"A lapokat elégethetik. A könyveket elégethetik. De az emlékeinket a kövek suttogják tovább..." 

A harmadik HEGY KISOKOS Zugvadász különszám lesz, amiből részletesen megismerhetitek a "király vadászainak" életét, múltját, jelenét, fegyvereiket, eszközeiket, céljaikat, és némelyikük életútját is. 

2014. 06. 05.

"NE A PISZTOLYT TE KIS DISZNÓ. EZT A MOCSKOT..."

Nem tudott nem a Macskafogó híres - rikkancs kölyök és a pisztolyevés esetje - jelenete eszembe jutni.  

Ugyan az Egyesületi szenátus és az Egy Háza sem nézi jó szemmel a kalóz-kiadványokat, nekünk mégis csak sikerült elkapni egy számot a Ködfigyelőből...
Ki lehet ez a titkos szervezet, akiknek hála leplezetlenül és cenzúra nélkül értesülhettek a legfontosabb hírekről? Nemsokára ez is kiderül, ugyanis pénteken érkezik A HEGY KISOKOS második része: "Hinni, vagy halni hagyni!"

Ha szeretnétek feliratkozni a hírlevélre (vagy később leiratkozni) csak küldjetek egy emailt a témában megjelölve hogy "HÍRLEVÉL", és már meg is történt a dolog. 
Cím: ahegykepregeny@gmail.com
FONTOS: Könnyen lehet, hogy a Hírlevelet SPAM-nek jelöli az email fiókod, (ezért mintha meg sem érkezne) ezt viszont 1-2 kattintással fel lehet oldani.

FEZZ: Ezúton bemutatjuk új kabalánkat Fezz-t is, aki történetesen egy Zugvadász, és amint látjátok ő is imád azonnal értesülni A HEGY legfontosabb híreiről. Na persze miből értesülne, ha nem a Ködfigyelők titkos lapjából?2014. 06. 02.

A HEGY KISOKOS - ELSŐ RÉSZ: "Élet a mélyben?"

"Teljességgel jogosan merültek fel kérdések a Heggyel kapcsolatban, amik főleg a hegyen belüli élet HOGYAN? kérdéskörét érintették. 

Nem szeretnénk spoilerezni, de nagyon szívesen válaszolunk a felmerült, vagy fel sem merült kérdésekre, és szórunk szabálytalan időközönként információ morzsákat A HEGY világából. Akit komolyan érdekel a történet, és szeretné követni annak fonalait, hasznos háttér információkat tudhat meg, köztük olyanokat is, amiket talán csak érintőlegesen súrol majd a képregény...""Ha a Mag megáll forogni, a szív megáll dobogni. 
S ha a fény kihuny aludni, a sötét nem fog hazudni..." 
- mondóka vagy intelem a falba vésve. 

MAG: -. Egy hatalmas gyárváros, mely egy óriási és ősi gépezet köré szerveződött. A gép eredetét senki sem tudja pontosan. Szívnek nevezik, és egymagában a Hegy elektromos és gőznyomás ellátásának mintegy 60%-át biztosítja. Az évszázadok alatt a szív köré hatalmas kiterjedésű, több szinten elfoglaló városkomplexum szerveződött, ennek összefoglaló neve: a Mag. 

SZERVEZET: - A Hegyen belül régiók találhatók, melyek szinteket és a szinteken létező városokat foglalják magukban. A régiók mint például a temetőbarlangok egy központosított, de bizonyos elemeiben önállóan működő igazságszolgáltatási, ítélkezési, törvényhozási rendszerben működnek. Van azonban egy az összes régiót átfogó nyomozóhatóság, melynek tagja főszereplőnk Mózes is. Őket nevezik Marshalloknak. 
ÉLET ÉS ÉLELEM: - A HEGYEN belül élnek ehető állatok és rovarok, ezeket állami és magán gazdaságokban tenyésztik. Régebben elterjedtek voltak a kertészetek is, azonban a NAGY KÉK JÁRVÁNY óta csak néhány, ellenőrzött, és egyházi kézben lévő kertészet működik, így a növények, zöldségek és gyümölcsök rendkívül drágák és ritkák. 
HIT: - Az EGY HÁZA egy alapvetően militarista berendezkedésű vallási szervezet, akik a második vallásháború során jutottak nagy hatalomhoz. A történet kezdetén már szinte egyeduralkodó vallás a Hegyen belül, de ez nem csak őszinte követőiknek, de erőszakos terjeszkedésüknek, és radikális eszközeiknek is köszönhető, amire jó példa az inkvizíció intézménye is. Az egyik legfőbb inkvizítor Teo, akit doktor-mészárosnak is neveznek, és aki szintén főszereplő a történetben. 


SENKIK: - Senkiknek hívják azt az emberi rasszot, vagy különálló fajt (nem tisztázott a történet elején), ami az ember hegyben élése végett, és vélhetően ezredévek alatt alakult ki. Egyesek mutációnak, mások járványnak tartják, a babonásabbak pedig megszállottságnak, és ezt a tévhitet erősíti az Egy Háza is, minek valós oka komoly kérdés lesz a történetben. 
Mind a felvilágosult, mind pedig az egyszerűbb rétegek közvéleménye is rendkívül érzékenyen és vegyesen reagál a senkik kérdésére. A senkik közül sem próbálja meg mindenki a békés beilleszkedés útját választani. A senkik (talán az evolúció folytán, talán más okból) sokkal jobban alkalmazkodtak a hegybéli élethez, így tulajdonképpen különleges képességekkel bírnak az átlagos emberekkel szemben. Ez persze félelmet és kétségeket szül, a Hegy amúgy is forrongó népeinek körében.
KRÍZIS: - Az alsóbb és felsőbb szintek közti hatalmas társadalmi ellentétet a vallás és a hit egyenlíti ki. Bonaparte után szabadon: - A vallás az, ami visszatartja a szegényt, hogy megölje a gazdagot.- Azonban a vallás (avagy az Egy Háza) egyre mélyebben avatkozik a világi törvényhozás és végrehajtás jogköreibe is, ráadásul felhalmozott vagyonát latba vetve (melyet főként a második vallásháború folyamán szerzett) kezdi sorban felvásárolni a termelő gazdaságokat, "monopol" jogot kívánva ezzel kivívni az egész Hegy életben tartását, élelmezését illetően. Ez természetesen feszültséget szül a felvilágosult, de nem vallásos gazdagabb rétegek, az eladósodott szegények, az állami szervek és a vallás egyetlen valós erővel bíró manifesztációja, az Egy Háza között. Az Egy Házával szembeni nyílt fellépéshez azonban az túlságosan erős támogatásra tett szert a gazagabb és szegényebb rétegekben is.
Sokan -jogosan- polgárháborútól tartanak...

VADÁSZOK: - A Hegy gyomrában dúló néma háborútól távol, a mélyebb régiókban és a Hegy lábánál két hagyományőrző vadász állomás működik (az eredeti ötből), Zugvár, és Keletvég, akik célja, hogy emberek számára élhető vidéket találjanak a Hegyen kívül.
A vadászok emellett erős katonai erőt is képviselnek, amit többen is próbálnak kiaknázni, bár a vadászállomások politikai függetlenséget fogadtak, és legendásan hűek fogadalmukhoz, hitelveikhez.

Egy felfedezés aztán, melyet három Zugvadász tesz és ami a Hegyen kívül történik, komolyan megváltoztathatja az erőviszonyokat, és a vadászok életének békéjét is. 

A vadászok intézménye még a királyok korából maradt fent, így a legrégebbi mostanáig működő szervezetek ezek, melyek erősen kötődnek a régi hitelvekhez, és a Hegy többi részétől elszeparáltan élnek és működnek.Nemsokára új információkkal jelentkezünk az A HEGY KISOKOS második részében...

KÉPREGÉNYKOCKÁK

A 444 Geekz írt nekünk, mi meg vissza írtunk. Ebből interjú kerekedett, amit alább olvashattok...


Hogy miért? Mert képregényesek vagyunk és kockák, és ez a két dolog, ha nem is elválaszthatatlan, de rendkívül sok esetben fedi egymást. Persze mi is a geek, a kockaság (nagyon szabad és nagyon félreértett fordításban), ez mindig kérdés, de kit érdekel. A Geekz oldala csak és kizárólag Cool és True dolgokkal foglalkozik, de mivel magyarok vagyunk és nem dőlünk be a trendeknek, ezt mi úgy mondjuk: a Geekz oldalán csak olyan dolgokról olvashatunk, ami azokat érdekli, akik szeretnek kilépni kicsit a valóságból, és ennél még jobban szeretnek más valóságokban csatangolni.

Szóval ímhol egy szinte tényleg mindenre kiterjedő interjú sok-sok szöveggel persze, de ami fontosabb sok szép képpel is, konceptektől egészen a prológus kész oldalaiig:


Mexican Stand-off #29: A Hegy – Díjnyertes magyar világvége-képregény

2014. 05. 29.

TÜKRÖZŐDVE

...a Kapos.hu hírportál kamerájának lencséjén. 

Bánk mesél az ArtComix 2014 képregény pályázatról, Márkkal való közös munkáról (és első találkozásról) A Hegy jelenéről és kicsit a jőjéről, de leginkább mégiscsak arról, mi is az A HEGY és mit próbálunk vele elmondani...

nézzétek, hallgassátok és aki még nem tette, irány lájkolni a facebook oldalunkat is. 

http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-05-28/posztapokaliptikus_vilag_a_hegy_melyen.html
https://www.facebook.com/ahegykepregeny


2014. 05. 19.

...messze még az a bizonyos csúcs. / A 10. nemzetközi képregényfesztiválról


Lassan tényleg leszokunk róla, hogy majd minden posztunkban, vagy annak címében a képregényünkkel közös nevet viselő domborzati formára utalunk. 
Ennek is eljön az ideje, ahogy most eljött az örömé és az újrakezdésé...

10. képregény-(és sör)-fesztivál


Márk és én a 10. Nemzetközi Képregényfesztiválon jártunk és ottlétünknek több apropója is volt.
Az egyik az ArtComix 2014 képregénypályázata, ahol - mint arról hírt adtunk - sikerült bejutnunk a döntősök közé, a másik, hogy imádjuk a képregényeket.

Korán reggel, már prezentálhattunk is a zsűrinek, és megtekintettük a többi pályázó munkáit is. Komoly volt... komoly volt a felhozatal, és a zsűri is, hisz a tét maga is óriási volt: egy képregény megjelentetése, méghozzá a Libri kiadó közreműködésében. Számomra A HEGY megjelentetése, azé a gyermeké, akit tizenkét éve nevelek, és ebből három éve közösen barátommal és alkotótársammal, Márkkal. (csak semmi félreértés!) Éreztük a felelősség, és a lehetőség súlyait, na meg egy-két sör is lefolyt, de ettől sem izgultunk kevéssé. Váltottam Pókembert a vécében, Galla Miklós előadásán jókat röhögtünk, egy Tünde kisasszony cigizgetett mellettünk, miközben sisakját vesztett rohamosztagos tömte a melegszendvicset befelé, Darth Maul pedig láthatóan nehezen boldogult a fényképezőgépével. Nagy volt tömeg, főleg a képregényes standoknál, és persze mindannyian őszintén geekek lehettünk egy napra. Közben fölöttünk ott lebegett az a bizonyos kard és egy percre sem felejthettük el az eredményhirdetésig. Nagy szavak, de valahogy éreztük, hogy ha ez bejön, valami végleg megváltozik bennünk és a Hegyben is. Szóval a tét óriási volt, és a szerencsének, a képregény istenének, vagy ki tudja kinek/minek hála, végül sikerült megnyernünk a pályázatot, így elindulhattunk, a hazai képregénykiadás köves, rögös, nehéz és meredek útján. 
http://kepregeny.blog.hu/2014/05/18/artcomix_2014_kepregenypalyazat_a_nyertes

A köves útban az a jó, hogy fáj. Mert akkor érzed, hogy megjártad.
Mi pedig még az elején vagyunk, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében hogy fájjon, hogy világszínvonalú képregényt mutathassunk be a hazai közönségnek.
A tervek szerint, pont egy év múlva, a 11. Képregényfesztiválra készülhet el és kerül bemutatásra A HEGY első kötete.
Köszönet a zsűrinek, és mindenkinek, aki hitt és hisz bennünk. 
Bánk

2014. 05. 16.

A döntősökről - Ismerjetek meg minket!

Kis bemutatkozó összefoglalót írtam rólunk, ArtComix 2014 döntősökről.
Egy-két dolgot megtudhattok a Hegyi emberekről is, amit eddig nem tudhattatok.
És persze mi újból felismertük, milyen véresen komoly is ez a mezőny...


http://www.kilencedik.hu/artcomix-palyazat-dontoseinek-bemutatasa/


(és persze gyertek minél többen vasárnap a képregényfesztre!)

/HEGYTEAM